top of page
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (2

BYTOVÉ DRUŽSTVO MIŠKOVICE 148-153

email: miskovice150@seznam.cz

tel: +420 777 808 342

č.účtu: 51-2901190277/0100

IČ  26141205

Home: Welcome

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zpráva o činnosti představenstva za 2 Q 2023


 Během uplynulého období, se výbor pravidelně scházel dle rozpisu schůzí, vyvěšeném na nástěnkách vchodů a dveřích kanceláře BD. Představenstvo se standardně věnovalo přednostně emailové korespondenci se členy družstva, především ohledně žádostí, stížností, připomínek a námětů. Operativně se řešila osobní přítomnost členů BD na schůzích představenstva s jejich požadavky. Z důvodu nutného projednání další agendy, se výbor sešel i mimo termín. Dále se řešily administrativní úkony, jako přepisování a vystavování nových evidenčních listů, udělování souhlasu s žádostmi členů na pořádání akcí, platby členů eventuálně jejich nesrovnalosti, placení faktur, pojistek aj. finančních záležitostí. Průběžně se doplňovaly do evidence brigády členů a plánování dalších schůzí.


na pozemcích BD proběhla plánovaná jarní brigáda s velmi dobrou účastí 28 nájemníků. Výbor představenstva děkuje všem zúčastněným a těšíme se na podzimní setkání.

bylo nakoupeno občerstvení pro brigádníky z prostředků BD. Taktéž kelímky, tácky apod. Zbytek těchto, je uskladněn v kanceláři BD pro další použití.

nájemníky nahlášeny závady na zasklení lodžií. Předáno zhotoviteli.

urgence Aluminko na zasklení lodžie – v řešení.

dohoda s nájemníkem, že provede opravu propadlé dlažby u kanalizační vpusti v rámci jarní brigády během léta 2023.

provedena oprava elektroinstalace osvětlení schodiště a venkovního parkingu. Opravil nájemník v rámci jarní brigády.

na přelomu dubna a května byla uskutečněna realizace stavby pevného plotu u sousedních pozemků. Byla provedena kontrola členy výboru a drobné nedostatky byly odstraněny.

na plotě kolem hřiště, byla natřena místa s počínající korozí.

Jednáno s Imnes o přepočítání několika vyúčtování TS 2022

výbor odsouhlasil odložení placení nájmu člena, který se ocitl v tíživé životní situaci.

formálně odsouhlaseny a zkontrolovány převody členských práv mezi dosavadními uživateli bytu.

vydány nové ovladače na pojezdovou bránu oproti vrácení nefunkčních.

Home: Property Info

SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

Vždy od 19:00 v kanceláři družstva.

12.9.

26.9.

10.10.

24.10.

Home: Text

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

     PLNÁ MOC         ČLENSKÁ SCHŮZE   2.11.2021

STANOVY BD

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SMLOUVA O PŘEVODU DP GARÁŽE

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

SMLOUVA O PŘEVODU ČLENSKÉHO PODÍLU

Home: Soubory
1184-635452659607355244-640x480-vcenterh

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE  A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Přistavení VOK 2023 - ulice Na Kačence, v rozmezí 14-18hod.:


VOK objemný odpad

VOK Bio odpad

INFORMACE:

Sběrný dvůr pro MČ Čakovice byl v roce 2022 zrušen.

Pro naši MČ slouží bezplatně sběrný dvůr na rozhraní Kbel a Vinoře.

Blokové čištění komunikací:

26.7. Miškovice - Ulice Radonická, Na Mýtě, U Zbrojnice, Bendlova, Košárecká

Home: Property Info
Home: Pro Gallery
Black and White Star in Circle

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MISKOVICE VYSLEDOVKA

PRIZNANI K DPPO VZ. 30

MISKOVICE ROZVAHA K 31.12.2019

MISKOVICE_ PRILOHA_2019

Home: Soubory

KONTAKTY  V PŘÍPADĚ HAVÁRIE

Policie          158
Hasiči            150
Záchranka    155
Pražské vodovody a kanalizace     601 274 274,  840 111 112
Komterm 234 133 111,  234 133 392

Home: Amenities
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13.jp

V PŘÍPADĚ VÁŽNĚJŠÍCH NEODKLADNÝCH NEHOD A OPRAV KONTAKTUJTE SPRÁVCE OBJEKTU.

+420 606 260 877

při hlášení závad využijte email BD.

miskovice150@seznam.cz

Bendlova 150,  Praha 9, Miškovice

PSČ:  196 00

+420 777 808 342

Děkujeme za odeslání!

WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (1
Home: Contact

BDMISKOVICE.CZ
ČÍSLO ÚČTU: 51-2901190277/0100
IČ  26141205

Home: HTML
bottom of page