WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (2

BYTOVÉ DRUŽSTVO MIŠKOVICE 148-153

email: miskovice150@seznam.cz

tel: +420 777 808 342

č.účtu: 51-2901190277/0100

IČ  26141205

 

SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

Vždy od 19:00 v kanceláři družstva.


9.8.

23.8.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

27.7.2022

Zpráva o činnosti představenstva za II Q 2022
 
Během tohoto období, se výbor pravidelně scházel, dle rozpisu schůzí umístěných na nástěnkách a dveřích kanceláře BD.

Členové výboru, kteří nemohli být fyzicky přítomni, se připojovali on-line.

V představenstvu došlo k personálním změnám, počet členů však zůstává i nadále na čísle 5.

 • Představenstvo se standardně věnovalo emailové korespondenci se členy družstva – vyřizování stížností, připomínek, námětů aj.

 • Dále se řešily administrativní úkony, jako přepisování evidenčních listů, udělování souhlasů s žádostmi členů, platby faktur, pojistek a další finančních záležitostí.

 • Mimo jiné se naplánovaly schůze na letní prázdninové období tak, aby se členové výboru vystřídali na dovolených, a přitom nebyl omezen chod družstva.

 • Kontrolovaly se a zapisovaly brigády členů.

 • Členem BD byla omyta okna u předních vchodů (na DPP).

 • Bylo zorganizováno "posezení" s pohoštěním k příležitosti 40ti let výstavby našeho domu.

 • PLOT: Byly objednány služby geodeta, aby zaměřil oficiální body na výstavbu nového plotu. Výstavba proběhla s jedním kontrolním dnem. V současnosti je naplánovaný druhý kontrolní den a předání díla.


DŮLEŽITÉ:

 • Opět došlo k vloupání do sklepních prostor a kójí nájemníků. Zakoupily se nové FABky, opravily se zárubně i poškozené dveře.

        Rozeslána žádost členům BD o důsledné zavírání dveří, vč. zamykání sklepních prostor na dva západy.

 • Byla dokončena výměna domácích telefonů a zvonků. Po několika reklamacích bylo montážní firmou slíbena komplexní prohlídka a oprava zařízení.

       Byl také podán inzerát na bazarový prodej starých telefonů – prozatím bez odezvy.

 • Kvůli prudkému navýšení cen za svoz komunálního odpadu, bylo rozhodnuto o snížení počtu kontejnerů ze 4 na 3.

       Taktéž představenstvo rozhodlo o umístění kontejnerů za plot, čímž se zabrání jejich plnění cizími lidmi.

 • Vzhledem k vysoké ceně počítačového systému DOMSIS, výbor akceptoval nabídku z vlastních řad na vytvoření nové vlastní evidence členů BD, bytů atd.

 • Byla zaslána výtka členovi BD za silné znečištění povrchu před garáží, tento přislíbil nápravu.

 • Řeší se závada na elektronice pojezdové brány – nesvítí žárovka při pojezdu.

 • Řeší se průsak vody z okapu do sklepa domu č. 150.

 • Vzhledem k navyšování cen energií, byly navrženy změny výše poplatků a záloh v evidenčních listech.

O tomto bude diskutováno a připomínkováno rámci představenstva. Posléze předáno všem nájemníkům ke schválení.


Výbor BD Miškovice přeje všem členům krásné a spokojené léto!

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

     PLNÁ MOC         ČLENSKÁ SCHŮZE   2.11.2021

STANOVY BD

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SMLOUVA O PŘEVODU DP GARÁŽE

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

 
1184-635452659607355244-640x480-vcenterh

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE  A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů

V ulici Na Bahnech je stanoviště velkoobjemových kontejnerů k uložení velkoobjemového odpadu, sutě, bioodpadu či pneumatik. Tato služba je poskytována za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice, a to dle velikosti odpadu. 

Provozní doba:
letní
(1.4. - 31.10.)

 • středa   15.00 – 18.00 hod

 • sobota, neděle  13.00 - 17.00 hod

zimní
(1.11. - 31.3.)

 • středa   15.00 - 16.00 hod

 • sobota, neděle 12.00 -16.00 hod

Blokové čištění komunikací: 2022

27.7.2022

 
 
Black and White Star in Circle

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MISKOVICE VYSLEDOVKA

PRIZNANI K DPPO VZ. 30

MISKOVICE ROZVAHA K 31.12.2019

MISKOVICE_ PRILOHA_2019

 

KONTAKTY  V PŘÍPADĚ HAVÁRIE

Policie          158
Hasiči            150
Záchranka    155
Pražské vodovody a kanalizace     601 274 274,  840 111 112
Komterm 234 133 111,  234 133 392

 
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13.jp

V PŘÍPADĚ VÁŽNĚJŠÍCH NEODKLADNÝCH NEHOD A OPRAV KONTAKTUJTE SPRÁVCE OBJEKTU.

+420 606 260 877

při hlášení závad využijte email BD.

miskovice150@seznam.cz

Bendlova 150,  Praha 9, Miškovice

PSČ:  196 00

+420 777 808 342

Děkujeme za odeslání!

WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (1
 

BDMISKOVICE.CZ
ČÍSLO ÚČTU: 51-2901190277/0100
IČ  26141205