top of page
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (2

BYTOVÉ DRUŽSTVO MIŠKOVICE 148-153

email: miskovice150@seznam.cz

tel: +420 777 808 342

č.účtu: 51-2901190277/0100

IČ  26141205

Home: Welcome

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zpráva o činnosti představenstva za I Q 2024  
 
Během uplynulého období se výbor pravidelně scházel dle rozpisu schůzí, vyvěšeném na nástěnkách domů a dveřích kanceláře BD. Představenstvo se standartně věnovalo přednostně emailové korespondenci se členy družstva, ohledně stížností, připomínek, námětů aj. Operativně se řešila osobní přítomnost členů BD na schůzích představenstva s jejich požadavky. Z důvodu nutného projednání problému, se výbor sešel i mimo termín. Dále se řešily administrativní úkony, jako přepisování a vystavování nových ev. listů, udělování souhlasu s žádostmi členů na pořádání akcí a rekonstrukcí bytových jednotek, platby členů a eventuelně jejich nesrovnalosti, placení faktur, pojistek aj. finančních záležitostí. Průběžně se doplňovaly do evidence vykonané brigády a plánování dalších schůzí.

Byl zaveden nový očíslovaný sešit pro zápisy ze schůzí BD č.2. Starý sešit je uložen v archivu.

Osloven další člen družstva, který by měl zájem o vedlejší pracovní činnost - sekání travnaté plochy před a za domem. Tato práce je za úplatu a její činnost řídí představenstvo. Počátek bude dle jejich pokynů. Dohodář souhlasí s jejich podmínkami.

Projednána stížnost na odpalování petard z balkonu

Byly dokoupeny úklidové pomůcky a prostředky vč. toaletního papíru do společných prostor a WC.

Urgence dlužníků za nezaplacený převod členských práv.

Vyplacena jednorázová odměna KK za rok 2023.

Zjišťování nových podmínek ohledně BOZP a PO - pokračuje.

Diskuse ohledně umístění kontejnerového stání ke kotelně (bod z členské schůze z r.2023) Většinově přijato. Vybrán dodavatel na stavbu klece na kontejner, poté bude přemístěn. Realizace asi konec dubna 2024.

Požádáni členové starající se o údržbu o výběr nové sekačky. Vybrána a zakoupena za 16 590Kč.

Provedena příprava zvýšení nájmů pro nájemce BD dle zákona. Seznámení v IV 2024.

Napsána stížnost na AVE, aby dodržovali smlouvu a vyváželi kontejnery po dvou ks,2x týdně.

Projednána stížnost na rosení okenních skel v bytech. Diskuse ohledně možné nápravy. Osloveny 3 firmy na možný servis. Obdrženy 2 CN. Vybrán dodavatel. Bude proveden test u 3 bytových jednotek - za úhradu cca 30tis. Odsouhlaseno, dále v řešení.

Nově zvolené představenstvo bylo administrativně zapsáno do obchodního rejstříku.

Poptána firma, která provádí kontrolu vytápění dle platné vyhlášky.

BD dostalo nezávaznou nabídku na výhledovou instalaci optického kabelu pro internet-zamítnuto – bude realizováno v rámci celé oblastí – Čakovice, Miškovice, Třeboradice.

Dokončena výměna uzavíracích kohoutů vody v bytech a vypouštěcích ventilů v sklepních prostorách.

Další urgence na závady v zasklení lodžií. Prozatím bez odezvy.

Komterm oznámil vyčištění filtrů na TUV a mechanici provedli v rámci výměny ventilů vyčištění sítek v okruhu SUV.

Výbor výhledově oznamuje, že 11.5.2024 proběhne standartní jarní brigáda na pozemcích BD. Občerstvení, pití pro dospělé i děti zajištěno. Očekáváme hojnou účast a všichni jste zváni!!!

                                                                   

Předem děkujeme, Vaše představenstvo BD

Home: Property Info

SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

Vždy od 19:00 v kanceláři družstva.

12.9.

26.9.

10.10.

24.10.

Home: Text

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

     PLNÁ MOC         ČLENSKÁ SCHŮZE   2.11.2021

STANOVY BD

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SMLOUVA O PŘEVODU DP GARÁŽE

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

SMLOUVA O PŘEVODU ČLENSKÉHO PODÍLU

Home: Soubory
1184-635452659607355244-640x480-vcenterh

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE  A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Přistavení VOK 2023 - ulice Na Kačence, v rozmezí 14-18hod.:


VOK objemný odpad

VOK Bio odpad

INFORMACE:

Sběrný dvůr pro MČ Čakovice byl v roce 2022 zrušen.

Pro naši MČ slouží bezplatně sběrný dvůr na rozhraní Kbel a Vinoře.

Blokové čištění komunikací:

26.7. Miškovice - Ulice Radonická, Na Mýtě, U Zbrojnice, Bendlova, Košárecká

Home: Property Info
Home: Pro Gallery
Black and White Star in Circle

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MISKOVICE VYSLEDOVKA

PRIZNANI K DPPO VZ. 30

MISKOVICE ROZVAHA K 31.12.2019

MISKOVICE_ PRILOHA_2019

Home: Soubory

KONTAKTY  V PŘÍPADĚ HAVÁRIE

Policie          158
Hasiči            150
Záchranka    155
Pražské vodovody a kanalizace     601 274 274,  840 111 112
Komterm 234 133 111,  234 133 392

Home: Amenities
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13.jp

V PŘÍPADĚ VÁŽNĚJŠÍCH NEODKLADNÝCH NEHOD A OPRAV KONTAKTUJTE SPRÁVCE OBJEKTU.

+420 606 260 877

při hlášení závad využijte email BD.

miskovice150@seznam.cz

Bendlova 150,  Praha 9, Miškovice

PSČ:  196 00

+420 777 808 342

Děkujeme za odeslání!

WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (1
Home: Contact

BDMISKOVICE.CZ
ČÍSLO ÚČTU: 51-2901190277/0100
IČ  26141205

Home: HTML
bottom of page