top of page
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (2

BYTOVÉ DRUŽSTVO MIŠKOVICE 148-153

email: miskovice150@seznam.cz

tel: +420 777 808 342

č.účtu: 51-2901190277/0100

IČ  26141205

Home: Welcome

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zpráva o činnosti představenstva BD za 4 Q 2022

Během uplynulého období, se výbor pravidelně scházel dle rozpisu schůzí, vyvěšeném na nástěnkách domů a dveřích kanceláře BD.

Členové výboru, kteří nemohli být fyzicky přítomni, se připojovali pomocí video hovoru on-line.

V představenstvu došlo k personálním změnám, za odešlé členy byli kooptováni náhradníci. Tito se plnohodnotně zapojili do práce družstva. Počet členů nadále zůstává na čísle"5".

Představenstvo se standardně věnovalo přednostně emailové korespondenci se členy družstva, ohledně stížností, připomínek, námětů a dotazů.

Operativně se řešila osobní přítomnost členů BD na schůzích představenstva s jejich požadavky.

Z důvodu nutného projednání problému, se výbor i mimořádně scházel i mimo předepsané termíny.

Dále se řešily administrativní úkony, jako tvorba nový evidenčních listů, udělování souhlasu s žádostmi členů na pořádání akcí, platby členů ev. jejich nesrovnalosti, placení faktur, pojistek aj. finančních záležitostí.

Průběžně se doplňovaly do evidence brigády členů a plánování termínů dalších schůzí, vč. výborové, i s jejím programem.

Byla znovu provedena oprava dešťového svodu ve vchodě 150. Bohužel se objevil další průsak, na který firma reagovala. Byla navýšena faktura za opravu na zhruba dvojnásobek původní ceny. V současnosti se čeká na vydatnější déšť nebo tání sněhu, které by prověřilo opravu.

Vzhledem k dalšímu navyšování cen od našich dodavatelů, muselo BD přistoupit po dohodě s nájemníky, na další úpravu EL. Tyto byly kompletně předělány, vytištěny a rozneseny důvěrníky k nájemníkům, s poučením změny trv. příkazu od ledna 2023.

Byla provedena pravidelná revize hasicích přístrojů v garážích a průchozích chodbách.

Na přání členů a Kontrolní komise, proběhla komunikace se stavbyvedoucím díla "Na Kačence".

Vzhledem k navyšování cen, bylo vyhověno žádosti úklidu o navýšení odměny.

Kontaktovali jsme firmu na údržbu pojezdové brány a koupení nových ovladačů.

Dokoupili jsme nové nářadí na brigády.

Proběhla organizace podzimní brigády vč. přistavení kontejneru a zajištění občerstvení zúčastněným členům.

Proběhla akce na odvzdušnění radiátorů. Ukázalo se, že je nutnost naplánovat výměnu odvzdušňovacích ventilů po skončení topné sezony.

Proběhla konzultace hotových brigád za jaro a podzim 2022, členové, kteří nemají odpracováno, byli upozorněny na nápravu.


Představenstvo BD přeje všem členům PF 2023

Home: Property Info

SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

Vždy od 19:00 v kanceláři družstva.


17.1.2023

31.1.2023

14.2.2023

28.2.2023

Home: Text

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

     PLNÁ MOC         ČLENSKÁ SCHŮZE   2.11.2021

STANOVY BD

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SMLOUVA O PŘEVODU DP GARÁŽE

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021

Home: Soubory
1184-635452659607355244-640x480-vcenterh

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE  A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů

V ulici Na Bahnech je stanoviště velkoobjemových kontejnerů k uložení velkoobjemového odpadu, sutě, bioodpadu či pneumatik. Tato služba je poskytována za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice, a to dle velikosti odpadu. 

Provozní doba:
letní
(1.4. - 31.10.)

  • středa   15.00 – 18.00 hod

  • sobota, neděle  13.00 - 17.00 hod

zimní
(1.11. - 31.3.)

  • středa   15.00 - 16.00 hod

  • sobota, neděle 12.00 -16.00 hod

Blokové čištění komunikací: 2022

2.11.2022

Home: Property Info
Home: Pro Gallery
Black and White Star in Circle

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MISKOVICE VYSLEDOVKA

PRIZNANI K DPPO VZ. 30

MISKOVICE ROZVAHA K 31.12.2019

MISKOVICE_ PRILOHA_2019

Home: Soubory

KONTAKTY  V PŘÍPADĚ HAVÁRIE

Policie          158
Hasiči            150
Záchranka    155
Pražské vodovody a kanalizace     601 274 274,  840 111 112
Komterm 234 133 111,  234 133 392

Home: Amenities
WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13.jp

V PŘÍPADĚ VÁŽNĚJŠÍCH NEODKLADNÝCH NEHOD A OPRAV KONTAKTUJTE SPRÁVCE OBJEKTU.

+420 606 260 877

při hlášení závad využijte email BD.

miskovice150@seznam.cz

Bendlova 150,  Praha 9, Miškovice

PSČ:  196 00

+420 777 808 342

Děkujeme za odeslání!

WhatsApp Image 2020-08-08 at 16.03.13 (1
Home: Contact

BDMISKOVICE.CZ
ČÍSLO ÚČTU: 51-2901190277/0100
IČ  26141205

Home: HTML
bottom of page